محل برگزاری همایش:

تهران، بزرگراه شهید همت غرب ، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران،دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز بین المللی همایش های رازی

 

همایش بین المللی داروسازی نوین