مصاحبه خبری با خبرگزاری فارس با دبیرعلمی کنگره بین المللی داروسازی نوین مورخ 23/10/96

لینک خبر: http://fna.ir/a3bcmi

به گزارش خبرگزاری فارس، سید فرشاد حسینی شیرازی، رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آستانه برگزاری اولین همایش داروسازی نوین اظهارداشت: این همایش 18 تا 20 بهمن ماه‌سال‌جاری در سالن اجتماعات رازی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای حوزه داروسازی توسط افرادی که در این زمینه، از داخل یا خارج کشور فعالیت داشته‌اند برگزار می‌شود.

 

وی افزود: همچنین این همایش فرصتی بوده که تمام دست‌اندرکاران که دستاوردهایی در حوزه داروسازی دارند ضمن رسیدگی به برنامه‌های تخصصی، چالش‌های داروسازی کشور را مطرح و حل کنند.

دبیر اولین همایش داروسازی نوین ادامه داد: مهمانان خارجی این کنفرانس به دو بخش تقسیم شده یک بخش که در همایش حضور می‌یابند و بخشی دیگر به صورت ویدیو کنفرانس و لایو به ایراد سخنرانی می‌پردازند و حتی پرسش و پاسخ نیز  از این طریق صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: قائم مقام انجمن بین المللی داروسازان آلمان و انگلیس، رئیس کمیته اخلاق داروسازی  WHOاز استرالیا، رئیس اداره دارویی قزاقزستان و دانشکده داروسازی اَلماتی، مدیرگروه اقتصاد دارویی دانشگاه مسکو از جمله مهمانان خارجی این همایش هستند.

حسینی شیرازی بیان داشت: همچنین هیأت مدیره انجمن‌های علمی دارویی کشور، هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور، بورد تخصصی آموزش داروسازی وزارت بهداشت و معاونین غذا و داروی کشور، تشکل‌های دانشجویان دانشکده‌های داروسازی کشور و همه افرادی که مقالات آنها پذیرفته شده در این همایش حضور خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: اولین همایش داروسازی نوین فرصتی را فراهم خواهد آورد تا ضمن بیان مسائل اقتصادی مرتبط با دارو، روابط واحدهای تولید، توزیع و پخش با سازمان‌های دولتی نیز فراهم شود.

رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: بیان چالش‌های آموزش داروسازی در سطوح عمومی و تخصصی و چالش‌های اقتصاد و بازاریابی دارو در سطح داخل کشور و بین الملل مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.

 

برنامه سخنرانیهای کلیدی کنگره

عنوان پانل

رئیس پانل

ژنتیک ودرمان انفرادی

دکتر سیدفرشاد حسینی شیرازی

اصول وکاربرد سلول درمانی

دکترحمیدرضارحیمی

شناسایی وکاربرد داروهای پروتینی

دکترمریم ترشابی

ترکیبات نانو درپزشکی

دکتررضاابوفاضلی

وضعیت جهانی داروسازی

 

چالش های مدیریتی،اقتصادی داروخانه ها وبنگاه های دارویی

دکترآرش محبوبی

اقتصاد ومدیریت دربنگاه های بزرگ دارویی:کارخانه وپخش

دکتر عباس کبریایی زاده

سازمانهای دولتی وکنترلی درچرخه دارو

دکتر فرزادپیرویان

اصول وکاربد درگیاهان دارویی

دکترفرازمجاب

اهمیت تغذیه درپروتکل های درمانی

دکترهدایت حسینی

آموزش داروسازی

دکترحسین وحیدی

داروساز وبالین- داروساز وبیمارستان

دکترجمشیدسلام زاده

مطالبات حرفهای داروسازان

 

 

برنامه های جانبی کنگره بین المللی داروسازی نوین

  • جلسه معاونین غذاو داروی سراسرکشور
  • جلسه بورد تخصصی روسای دانشکده های داروسازی سراسرکشور
  • اولین جلسه مجمع هیات مدیره انجمن های داروسازی
  • جلسه هم اندیشی تشکلهای دانشجویی دانشگاهها
  • جلسه هیات مدیره شرکتهای عضوسندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی
  • جلسات متقاطع با گروهها، سازمانها و انجمنهای حاضردرکنگره
  • بیش از 25 کارگاه جانبی در کنگره

همچنین خانم دکترLinda Hake قائم مقام رئیسFIP،ومعاون سابق شرکت سانوفی پیام رئیسFIPبرای کنگره را قرائت خواهند نمود.

خانم دکترBetty Chaarرئیس کمیته اخلاق داروییWHOو عضو هیات علمی دانشگاه سیدنی، خانم دکترZuriyadda رئیس دانشکده داروسازی آلماتی قزاقستان و ازسفیرانWHO و رئیس سابق اداره داروی کشور قزاقستان، مدیرگروه اقتصاد داروی دانشکده داروسازی مسکو و همچنین آقای دکترLouk Pierson دبیر اسبق FIPورئیس کمپانی Consultantسخنرانی خواهند داشت.