به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی داروسازی نوین؛ دومین نشست رسمی کمیته علمی با حضور روسای پانلها، دبیران علمی و اجرایی و معاونین در تاریخ 96/10/19 برگزار گردید.

موارد مطرح شده در این نشست:

برگزاری جلسات ذیل در کنگره بین المللی داروسازی نوین :
?جلسه معاونین غذا و داروی سراسر کشور
?جلسه برد تخصصی روسای دانشکده های داروسازی سراسر کشور
?اولین جلسه مجمع هیات مدیره انجمن های داروسازی
?جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی دانشگاهها
?جلسه هیات مدیره شرکت های عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی
?جلسات متقاطع با گروهها، سازمانها و انجمنهای حاضر در کنگره

?مقرر گردید پانلی در کنگره با عنوان "مطالبات حرفه ای داروسازان" اضافه گردد.

?همچنین خانم دکتر Linda Hake قائم مقام رئیس FIP ، پیام رئیس FIP برای کنگره را قرائت خواهند نمود.

?خانم دکتر Betty Chaar رئیس کمیته اخلاق دارویی WHO و عضو هیات علمی دانشگاه سیدنی، خانم دکتر Zuriyadda رئیس دانشکده داروسازی قزاقستان و از سفیران WHO و رئیس سابق اداره داروی کشور قزاقستان، رئیس گروه اقتصاد داروی دانشکده داروسازی مسکو و همچنین آقای دکتر Louk Pierson دبیر اسبق FIP و رئیس کمپانی Consultant سخنرانی خواهند داشت.