به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی داروسازی نوین؛ دومین نشست رسمی کمیته علمی با حضور روسای پانلها، دبیران علمی و اجرایی و معاونین در تاریخ 96/10/19 برگزار گردید.

موارد مطرح شده در این نشست:

برگزاری جلسات ذیل در کنگره بین المللی داروسازی نوین :
🔸جلسه معاونین غذا و داروی سراسر کشور
🔸جلسه برد تخصصی روسای دانشکده های داروسازی سراسر کشور
🔸اولین جلسه مجمع هیات مدیره انجمن های داروسازی
🔸جلسه هم اندیشی تشکل های دانشجویی دانشگاهها
🔸جلسه هیات مدیره شرکت های عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی
🔸جلسات متقاطع با گروهها، سازمانها و انجمنهای حاضر در کنگره

🔹مقرر گردید پانلی در کنگره با عنوان "مطالبات حرفه ای داروسازان" اضافه گردد.

🔹همچنین خانم دکتر Linda Hake قائم مقام رئیس FIP ، پیام رئیس FIP برای کنگره را قرائت خواهند نمود.

🔹خانم دکتر Betty Chaar رئیس کمیته اخلاق دارویی WHO و عضو هیات علمی دانشگاه سیدنی، خانم دکتر Zuriyadda رئیس دانشکده داروسازی قزاقستان و از سفیران WHO و رئیس سابق اداره داروی کشور قزاقستان، رئیس گروه اقتصاد داروی دانشکده داروسازی مسکو و همچنین آقای دکتر Louk Pierson دبیر اسبق FIP و رئیس کمپانی Consultant سخنرانی خواهند داشت.