دبیر علمی اولین کنگره بین‌المللی داروسازی نوین در مصاحبه با نشریه دارو و غذا خبر داد
صنعت تولید و توزیع داروسازی کشور نیاز به بروزرسانی دارد

- «کنگره و همایش‌ها می‌توانند در رشد و بهبود مدیریت صنعت داروسازی موثر باشند.»
سید فرشاد حسینی شیرازی دبیر علمی اولین کنگره بین‌المللی داروسازی نوین و رئیس مرکز تحقیقات داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: «در حال حاضر وضعیت برگزاری همایش‌ها در کشور خوب است منتها مسیر کلی داروسازی جهان به سمتی می‌رود که کمتر همایشی وجود دارد که داروسازی کشور را در این مسیر بیندازد.»
- او افزود: «اکثر همایش‌ها به صورت سنتی، تنها منتظر هستند تا محققین بیایند و کارهای جدید خود را در همایش‌هایشان ارائه دهند.»
حسینی شیرازی درباره محورهای این همایش گفت: «در این همایش، 12 محور اصلی وجود دارد که قرار است هر ساله به‌روز رسانی‌های مربوط به آن ارائه شود. در اولین دوره این کنگره دستاوردهای به روز داروسازی را در ده سال اخیر ارائه خواهیم دارد و بعد از آن تنها اطلاعات به روز سالانه رائه خواهد شد. محورها در 4 حوزه صنعت و توزیع، داروخانه‌های شهری، داروسازی بالینی و بیمارستانی، پدیده‌های جدید داروسازی مانند سلول‌درمانی و داروسازی نوین انتخاب شده‌اند.»
- دبیر علمی اولین کنگره بین‌المللی داروسازی نوین گفت: «این همایش علاوه‌بر اینکه مانند همایش‌های دیگر به دنبال این است ارائه اتفاقات داخلی کشور است، برای خود رسالتی تعیین کرده تا هرآنچه سالانه ارائه می‌دهد،آن را به روز کند.»


- او درباره نام‌گذاری این همایش توضیح داد: «این کنگره به دلیل اینکه بین‌المللی است و محققان خارجی با ما همکاری عملی دارند، نیاز به یک نام بین‌الملل داشت. بنابراین ما نام این کنگره را داروسازی نوین انتخاب کردیم تا هم بیانگر اهداف و رسالت آن، یعنی آنچه در داروسازی به روز شده و بهنگام است و هم با معادل انگلیسی آن همراه باشد.»
- حسینی شیرازی درباره وضعیت صنعت تولید و توزیع داروسازی گفت: «واقعیت این است که صنعت تولید و توزیع کشور به روز نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، کارخانه‌های تولید آنها رباتیک است و از زمان ورود مواد اولیه تا تولید نهایی دارو، ربات‌ها کار می‌کنند در حالی که صنعت تولید ما هنوز هم به شیوه 30 سال قبل، دارو تولید می‌کند.»
- رئیس مرکز تحقیقات داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با باین اینکه وضعیت صنعت توزیع کشور نیز نیازمند به‌روز رسانی است، افزود: «سیستم‌های متفاوتی در توزیع دارو چه در سطح کلی و چه جزئی وجود دارد. به عنوان مثال در داروخانه‌ها نیازی نیست که داروساز داروهای گران‌قیمت و حساس را در انبار نگه دارد. در سیستم‌های اخیر، داروخانه انبار کوچکی دارد و اگر دارویی در داروخانه نبود، داروساز به شرکت توزیع خود، درخواست اینترنتی داده و حداکثر تا نیم ساعت، دارو به دست داروساز می‌رسد. این نوع سیستم‌ها می‌تواند اقتصاد دارو را متحول کند.»
- او با تاکید بر اینکه همایش‌ها می‌توانند بستری برای گفت‌و‌گو را باز کنند، گفت: «در این همایش از استادان دانشگاه‌ها، فعلاان سنعت به خصوص تولیدکنندگان بزرگ دارویی کشور، مسئولین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذای و دارو دانشگاه‌ها دعوت شده تا در پنل‌های تخصصی درباره مسائل مختلف به گفت‌و‌گو بپردازند.»