1. نام (فارسی) :(*)
  لطفا نام را وارد نمایید
 2. نام خانوادگی (فارسی) :(*)
  لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید
 3. نام ( انگلیسی ) :جهت صدور گواهینامه بین المللی(*)
  لطفا نام را وارد نمایید
 4. نام خانوادگی ( انگلیسی ) :جهت صدور گواهینامه بین المللی(*)
  لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید
 5. کد ملی بدون خط تیره و به صورت 10 رقمی وارد نمایید (کد ملی به عنوان نام کاربری استفاده می گردد):(*)
  لطفا کد ملی صحیح و 10 رقم وارد نمایید
 6. آخرین مدرک تحصیلی :(*)
  لطفا آخرین مدرک خود را انتخاب کنید
 7. رشته تحصیلی:(*)
  لطفا نام رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
 8. تلفن همراه :(*)
  لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید
 9. ایمیل:(*)
  لطفا ایمیل خود را وارد نمایید
 10. رمز عبور:(*)
  لطفا رمز عبور برای خود انتخاب نمایید
 11. شماره تماس ثابت (در صورت تمایل):
  ورودی نامعتبر
 12. استان / شهرستان ( درصورت تمایل ) :
  ورودی نامعتبر
 13. نشانی ( درصورت تمایل ) :
  ورودی نامعتبر
 14. ارسال تصویر کارت دانشجویی (جهت استفاده از تخفیف دانشجویی ) :
  ورودی نامعتبر
 15. نحوه آشنایی ( درصورت تمایل ) :
  ورودی نامعتبر
 16. لطفا جهت تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت هزینه، گزینه اول را انتخاب نموده و در صورت تمایل به خرید فیش ناهار سه روز، گزینه دوم را نیز انتخاب فرمایید.
 17. هزینه ثبت نام(*)
  ورودی نامعتبر
 18. هزینه ثبت نام(*)
  ورودی نامعتبر
 19. هزینه ثبت نام(*)
  ورودی نامعتبر
 20. هزینه نهار

  ورودی نامعتبر
 21. جمع کل:
  0 ریال
 22. درگاه پرداخت
 23. کد را وارد نمایید :(*)
  کد را وارد نمایید : تازه کردنورودی نامعتبر