راهنمای ثبت نام در کنگره بین المللی داروسازی نوین

اولین گام برای هرگونه ارتباط با کنگره، ثبت نام در پایگاه اینترنتی آن است. برای اینکار در قسمت ثبت نام در کنگره در صفحه اول همین سایت، گزینه «ثبت نام جهت شرکت در کنگره» را انتخاب نمایید.
مرحله 1: ورود اطلاعات ثبت نام در سیستم
مرحله 2: پرداخت وجه ثبت نام (وجه ثبت نام با توجه به مبالغ مندرج در بخش هزینه های ثبت نام در زیر منوی ثبت نام خواهد بود.)
مرحله 3: دریافت تأییدیه ثبت نام اولیه از طریق پست الکترونیک

 ثبت نام نهایی و فعالسازینام کاربریو رمز عبور پس از واریز وجه ثبت نام به صورت اینترنتی و تأیید آن توسط دبیرخانه کنگره حداکثر پس از 24 ساعت انجام خواهد شد.
 ثبت نام و شرکت در کنگره بدون ارسال مقاله امکان پذیر است.