جهت تخفیف 50 درصدی کارگاه ها میتوانید ابتدا در کنگره ثبت نام نمایید.
نام و نام خانوادگی :(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی :(*)
ورودی نامعتبر

شماره تماس:(*)
ورودی نامعتبر

عنوان کارگاه:(*)

ورودی نامعتبر

جمع کل:
0 ریال

انتخاب درگاه بانگی:

کد را وارد نمایید :(*)
کد را وارد نمایید : تازه کردن کدورودی نامعتبر